อบรมนักขับรถมืออาชีพรุ่นที่ 1

609728889074177 375557046849281

172769715078175 263717980822548

ATP30 ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในหัวข้อ การพัฒนานักขับรถมืออาชีพ 1 (DD-01) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 19 พค.55 ณ.โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยหลักสูตรดังกล่าว ทาง ATP30 ได้ร่วมกับ อาจารย์ วรกิจ เตชะพะโลกุล จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาพนักงานขับรถให้เป็นนักขับรถมืออาชีพ ในการให้บริการ รับ-ส่งพนักงานแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ทาง ATP30 ให้บริการอยู่

คัซซีประกอบคันแรก

179442987311631 888071717927232

คัซซีประกอบคันแรกที่ดำเนินประกอบโดยทีมช่างของ บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด ได้ส่งมอบเพื่อประกอบตัวถังเรียบร้อยแล้ว เป็นคัซซีและเครื่องยนต์ Scania 113

อมตะทรานสปอร์ต 30 ได้เริ่มนำรถบัสปรับอากาศ ให้บริการรับ-ส่งพนักงาน บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เดือน มกราคม 2555 เป็นต้นไป โดยรถบัสดังกล่าวประกอบจากคัซซี Hino RK8JSLA ใช้เครื่องยนต์รุ่น J08E-UD ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มีการเผาใหม้สมบูรณ์เพราะมีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ คอมมอนเรลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ไอเสียที่ระบายออกมาได้ตามค่ามาตรฐาน ยูโร 3 ตัวรถประกอบด้วยอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบสมบูรณ์ อาทิเช่น ระบบติดตามรถ GPS, เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง, กล้องมองหลังขณะถอย, ถังดับเพลิง ฯลฯ และติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวเทียมของ True เพื่อความบันเทิงขณะ

อมตะทรานสปอร์ต 30 รับมอบประกาศนียบัตร CSR จาก Thai Oil

96267761359922665623982809484

วันที่ 26 ธันวาคม 2554 คุณนิชานันท์ รัตนเกตุ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัดเป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตร มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน CSP in Supply Chain ทั้งนี้ตามที่ บริษัท ไทยออยล์ มหาชน จำกัด ได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน และได้ทำการคัดเลือก บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมี สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI เป็นที่ปรึกษาและผู้ประเมิน ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการและมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว

รับรางวัลผู้รับเหมาทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน

521924868924543

วันที่ 20 ธันวาคม 2554 คุณวินัย พุ่มพิศ หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการ เป็นตัวแทน บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด รับรางวัลผู้รับเหมาทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จาก บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล  (1995)  จำกัด  ทั้งนี้ ทาง ATP#30 ได้ให้บริการรถรับ-ส่ง พนักงานแก่  SUS ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาและได้ร่วมกันพัฒนาการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียอุบัติเหตุมาโดยตลอด

จัดอบรมเพื่อเสริมความรู้เรื่องการสอบสวนอุบัติเหตุ

929753833916038

บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อเสริมความรู้เรื่องการสอบสวนอุบัติเหตุให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554

“ดูแลรถดีขับขี่ปลอดภัย 12 ยิ้ม”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “ดูแลรถดีขับขี่ปลอดภัย 12 ยิ้ม” ครั้งที่ 2 โดยมี พขร.ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลทองคำมูลค่าคนละ 22,000บาทจำนวน 3 คน ได้แก่ พขร.มานิตย์ ธนวิริยกิจ พขร.ประจำบริษัท คาร์ดิแนล เฮลล์ 222 จำกัด พขร.ธวัตร นามเดช กิจ พขร.ประจำบริษัท ไดกิ้น อินดัสตรี้ จำกัด และ พขร.ธนวัฒน์ นามเดช กิจ

Happy Employee to Happy Service

897402915637940

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด ได้จัดกิจกรรม Happy family ภายใต้โครงการ Happy Employee to Happy  Service โดยได้นำครอบครัวพนักงานทัศนศึกษาท่องเที่ยว ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ กรุงเทพฯ มีพนักงานและครอบครัวเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 74 คน

การประชุม Kick off โครงการ CSR ของบริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด

205429358407855
ตามที่บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท ไทยออยล์ (มหาชน) จำกัด ให้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม ในวันที 14 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีพนักงานจากทุกฝ่ายในบริษัทฯเข้าร่วมประชุมและให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

THAIOIL : CSR in Supply Chain Workshop

248056557727978 745508661027998

นับตั้งแต่เครือไทยออยล์ริเริ่มแนวทางในการพัฒนามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในส่วนของผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบ เมื่อปี 2553 เรื่อยมา  ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน (CSR in Supply Chain) โดยได้คัดเลือกกลุ่มผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบจำนวน 12 ราย เข้าร่วมโครงการฯ โดย บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด เป็น 1 ใน 12 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ส่ง คุณนิชานันท์ รัตนเกตุ ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรม

เมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงจัดการฝึกอบรมให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มผู้รับเหมาและ ผู้ส่งมอบของโครงการฯ ณ  ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานภูไบ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการจัดทำรายงานโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เป็นวิทยากร  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าทำการทวนสอบ (Verification) ของผู้ร่วมโครงการฯ ต่อไป  ในโอกาสนี้ คุณพรอินทร์ แม้นมาลัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ (PD)ได้กล่าวเปิดและปิดการอบรม