ATP30 ให้ข้อมูลนักลงทุนในงานสัมมนา Efin สายลับ จับหุ้นเด็ด

นายปิยะ เตชากูล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)“ATP30” และนายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ (ที่2จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) “WIIK” ร่วมให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจในงานสัมมนา efin สายลับ จับหุ้นเด็ด โดยมี นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ATP30 ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประเทศไทยครองอันดับ 1 การเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในโลก ภาครัฐและเอกชน ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งเข้มงวดพนักงานขับรถ งดวิ่งทำรอบ คำนึงถึงความปลอดภัยผู้โดยสาร สินค้า และผู้ร่วมใช้เส้นทาง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ร่วมลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย

ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยครองอันดับ 1 การเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในโลก จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยปี 2560 มีจำนวนอุบัติเหตุทั้งสิ้น 327,562 ราย เสียชีวิต 10,462 ราย และช่วงระยะเวลาเพียง 3 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 64,642 ราย มีผู้เสียชีวิต 2,427 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ครองอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง คือ เมาสุรา รองลงมา คือ ขับรถเร็วกว่ากำหนด

เทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาอันตราย-มีความเสี่ยงสูง และในทุกๆปีช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตบนท้องถนนเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง แม้ที่ผ่านมาภาครัฐและหน่วยงานต่างๆจะมีการรณรงค์ ควบคุม อำนวยความสะดวก ตลอดจนออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ แต่ในทุกปีเทศกาลสงกรานต์ยังคงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงในการเดินทางบนท้องถนน ได้ร่วมกันเชิญชวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เตรียมความพร้อมการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้มงวดกว่าปกติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร สินค้า และผู้ร่วมใช้เส้นทาง มากกว่าการวิ่งรถทำรอบเพื่อสร้างรายได้

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ผู้นำในธุรกิจบริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดสงกรานต์บริษัทยังให้บริการกับโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่เปิดทำการ ซึ่งบริษัทได้ขอความร่วมมือกับพนักงานที่ต้องเข้าประจำการในช่วงนี้ ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเข้มงวด ตระหนักถึงความรับผิดชอบในอาชีพ มีจิตสำนึกในการขับขี่ งดการสังสรรค์เพื่อส่วนรวม พักผ่อนอย่างเพียงพอ รักษาสุขภาพร่างกายให้มีความพร้อม เพื่อพาผู้โดยสารไปให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ  โดยจะมีการจ่ายผลตอบแทนให้เป็นกรณีพิเศษ

“บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอับดับแรก และด้วยมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน ISO39001 ส่งผลให้ระบบการเดินรถมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งหากผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจขนส่ง ร่วมมือกันส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด นำมาตรฐานที่เป็นสากลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เชื่อว่าจะเพิ่มความปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรบนถนนได้” นายปิยะ กล่าว

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE)          ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร กล่าวว่า บริษัทมีบริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงรถบรรทุกแบบเทกอง ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในการขับขี่ บริษัทจึงจัดให้มีการอมรมและทดสอบสมรรถภาพในการขับขี่อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนให้พนักงานขับรถวิ่งในเส้นทางประจำและติดเครื่องติดตาม เพื่อควบคุมความเร็ว ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือการวิ่งผิดเส้นทาง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและผู้ร่วมใช้เส้นทาง

“ในช่วงเทศกาลบริษัทจะหยุดให้บริการ แต่การป้องกันและรักษาความความปลอดภัย มีความเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยในตัวสินค้า ความปลอดภัยในการเดินรถ มากกว่าการทำรอบเพื่อรายได้ โดยวางแผนร่วมกับลูกค้าทั้งเรื่องเส้นทางและการเข้าคลังสินค้า เพื่อให้การส่งมอบงานมีประสิทธิภาพ”นายชูเดช กล่าว

ด้านหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่าง บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ได้ออกมาตรการด้านความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งระบบ GPS ควบคุมความเร็วบนรถโดยสาร ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จัดพนักงานขับรถ 2 คนในเส้นทางที่มีระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร ประสานกองบังคับการตำรวจจราจร ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ และตั้งจุดตรวจรถโดยสารบนทางหลวงสายหลัก เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในการเดินทาง

อย่างไรก็ตามความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ไม่เพียงตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่ผู้ขับขี่ควรมีจิตสำนึกในการใช้ถนนสาธารณะร่วมกัน ในส่วนของหน่วยงานต่างๆ ได้ออกมาตรการและมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดแล้ว รถยนต์ส่วนตัวของประชาชนทั่วไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงในการเดินทางของส่วนรวมได้เช่นกัน ผู้ขับขี่ควรหาข้อมูลหรือเช็คเส้นทางที่จะเดินทางไป ปฏิบัติตามกฎการจราจรอย่างเคร่งครัด พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทาง มีสติคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยอยู่ตลอด ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงลดอัตราการบาดเจ็บของประชาชนที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

ผู้ถือหุ้น ATP30 ไฟเขียวจ่ายปันผล 62.96% ของกำไรสุทธิฯ

 

นายชาติชาย พานิชชีวะ (กลาง) ประธานกรรมการ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการ นายปิยะ เตชากูล (ที่ 3 จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“ATP30”) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.03 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 15.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 62.96% ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  กำหนด Record Date 12 เม.ย. 61 จ่ายปันผล 30 เม.ย. 61  ณ ห้องพาโนรามา โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเร็วๆนี้

ทำนายอนาคตหุ้นขนส่ง ด้วย EV/EBITDA

เวลาพูดว่าหุ้นอะไรถูกหรือแพง เราวัดกันที่ไหน ? ถ้าเป็นสายซิ่ง อาจจะวัดที่ใจ วัดที่เจ้า ถ้ามาแนวนี้ก็ต้องอวยพรว่า ขอให้เฮงและปัง

แต่ถ้ามาแนวอยากได้ของดี มีอนาคต การวิเคราะห์หาความถูกแพงของหุ้นคงต้องนึกถึง P/E ratio เป็นลำดับแรกๆ ซึ่งคำนวนจากราคาตลาดของหุ้น (P) มาหารด้วยอัตรากำไรต่อหุ้น (EPS) ผลที่ได้ก็คืออัตราส่วนระหว่างราคาหุ้นและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท P/E ยิ่งต่ำยิ่งดี และยิ่งดีกว่าหากต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดและอุตสาหกรรม

แต่ !! P/E ก็มีจุดอ่อนในการใช้ชี้วัดหุ้นในบางธุรกิจ เพราะอาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง โดยเฉพาะกลุ่มที่ลงทุนบ่อยและมีค่าเสื่อมที่ต้องบันทึกต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นหุ้นธุรกิจขนส่ง บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ P/E ประมาณ 35 เท่า ซึ่งโดยปกติธุรกิจต้องมีการลงทุนรถรับส่งเสมอ และจะต้องมีการบันทึกค่าเสื่อมทุกครั้งที่ลงทุนใหม่ โดยอาจจะส่งผลต่อกำไรในแง่ของการบันทึกบัญชี ดังนั้นอัตราส่วนที่น่าจะเหมาะสมในการดูน่าจะเป็น EV/EBITDA มากกว่า

โดย EV/EBITDA เกิดจากการนำ EV (Enterprise Value  คือ มูลค่าสุทธิของกิจการ = มาร์เก็ตแคป+หนี้ – เงินสด) หารด้วย EBITDA (กระแสเงินสดสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี เป็นกำไรที่ได้จากผลการดำเนินงาน หักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และบวกกลับด้วยค่าเสื่อมต่างๆที่หักทางบัญชี แต่จริงๆแล้วไม่ได้เสียเงินจริง)

EV/EBITDA จะขจัดความแตกต่างของนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ เช่น ค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นค่าที่มีความสำคัญมากสำหรับหุ้นที่ใช้เครื่องจักรสูง และรถรับส่งถือเป็นเครื่องจักรของธุรกิจ ซึ่ง ATP30 ตั้งค่าเสื่อมรถ 1 คันไว้ที่ 10 ปี แต่การใช้งานจริงของรถรับส่งสามารถใช้ได้ยาวนานกว่า 15 ปี

ดังนั้น EV/EBITDA จึงน่าจะเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมกว่า โดย ATP30 มี EV/EBITDA (ณ 30 มี.ค.61) ที่ 14.20 เท่า ซึ่งต่ำกว่าบริษัทอื่นๆที่ทำธุรกิจขนส่ง-โลจิสติกส์ ใกล้เคียงกัน เช่น NCL 65.24 เท่า WICE 26.17 เท่าและ III 21.09 เท่า

และหากมองในแง่ของความสามารถในการทำกำไรของ ATP30 ปีนี้ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง คาดว่ากำไรจะเติบโตโดดเด่นมาก โดยสัญญาณที่เห็นในไตรมาส 4/60 มีกำไร 10.56 ล้านบาท ดังนั้นหากนับเฉพาะลูกค้าเดิมซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว กำไรในปี 2561 น่าจะทำได้อย่างน้อย 40 ล้านบาท ซึ่งให้ภาพการเติบโตได้อย่างน้อย +62% YoY อยู่แล้ว ยังไม่นับรวมค่าเสื่อมของรถที่คิดเป็น 14% ของรายได้รวม ซึ่งปีนี้มีรถที่จะหมดค่าเสื่อมรวม 35 คัน คิดเป็น 15% ของรถทั้งหมด 234 คัน ณ สิ้นปี 2560 ย่อมทำให้ อัตรากำไรสุทธิ (net profit margin) เพิ่มขึ้นได้อีกด้วยจากฐาน 7.6% ในปัจจุบัน

EV/EBITDA เป็นเพียงอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ประเมินมูลค่าเท่านั้น นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทประกอบด้วย ก่อนตัดสินใจลงทุน

 

CR: www.thunhoon.com

โบรกชั้นนำมอง ATP30 ทำกำไรโตต่อเนื่องทั้งปี 2018

ช่วง Q1/61 ผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นจากการรับรู้รายได้ลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการรถบัสกว่า 20 คัน และคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ Q2/61 เป็นต้นไปซึ่งนอกจากรายได้จากค่าบริการแล้ว ยังมีการปรับลดต้นทุนตามราคาค่าเสื่อมของรถที่จะทยอยหมดจนถึงสิ้นปี2018 รวม 35 คันและคาดว่าจะส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นเป็น 25 %

นอกจากนี้ ATP30 ยังได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆและประโยชน์จาก โครงการ EEC ที่จะเร่งความต้องการในการใช้บริการรถรับส่งพนักงาน ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าในอนาคต

ทั้งนี้ IAA consensus และ บล.ฟินันเซียไซรัส  กำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่ 2.30 บาท บล.เมย์แบงก์กิมเอ็งกำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่ 2.32 บาท