มาตรฐานตัวรถ

รถบัสทุกคันของบริษัทฯจะประกอบจากคัซซีและเครื่องยนต์ใหม่จากบริษัทรถชั้นนำอาทิเช่น ฮีโน่ สแกนเนีย และประกอบตัวถังตามคุณลักษณะการใช้งานมีการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นหลัก และหากเป็นรถปรับอากาศทางบริษัทฯจะติดตั้งระบบปรับอากาศที่เป็นอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นเพื่อสุขลักษณะที่ดีของผู้โดยสารทุกคน และรถทุกคันจะมีระบบอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ทีวี, เครื่องเสียง, เครื่องเล่นวีดีโอ เพื่อความบันเทิงในการโดยสารตลอดจนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ชุดปฐมพยาบาล,ถังดับเพลิง ฯลฯ

 

S__458823

  

มาตรฐานพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถทุกคนจะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดโดยการสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติ ทดสอบความสามารถในการขับขี่และตรวจสภาพทางด้านร่างกาย และเมื่อเข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทฯแล้วจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกอบรม ทั้งความรู้ความสามารถในการดูแลรักษารถ การขับขี่อย่างประหยัดและปลอดภัย ตลอดจนจิตสำนึกในการให้บริการ บริษัทฯได้จัดให้มีการจูงใจให้ พขร.ขับขี่อย่างปลอดภัยโดยโครงการ “12 ยิ้ม รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย ” โดยมอบโบนัสพิเศษให้ พขร.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ ทั้งแบบรายเดือนและราย 12 เดือน
อบรมนักขับATP30 "การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ" รุ่นที่5
อบรมนักขับATP30 “การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ” รุ่นที่5
S__458824

มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ

รถบัสทุกคันของบริษัทฯจะติดตั้งระบบติดตามรถแบบ Real time เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะทำการตรวจสอบสถานะของรถตลอด 24 ชั่วโมงและทำการบันทึกสถานะของรถตามที่กำหนดเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ (Log sheet) โดยบริษัทฯมีข้อกำหนดให้รถทุกคันพร้อมให้บริการก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาทีและควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 80 กม./ชม.ตลอดการให้บริการ เมื่อรถนำส่งพนักงานเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการสรุปข้อมูลการรับ-ส่งรายงานให้ลูกค้าทราบทุกๆวัน (Daily report)

มาตรฐานการซ่อมบำรุง

ด้านการดูแลรักษาเครื่องยนต์และมาตรฐานต่างๆ ของอะไหล่ ทุกชิ้นส่วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทางบริษัทฯ ไม่เคยมองข้ามบริษัทฯจึงจัดให้มีสต๊อกอะไหล่ที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีมากกว่า 300 รายการ และบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงให้มีความรู้ความสามารถด้านการซ่อมบำรุงและชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ช่างทุกท่านมีความชำนาญ และความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และซ่อมบำรุงชิ้นส่วนต่างๆเป็นอย่างดี มีการเปลี่ยนอะไหล่ทันทีเมื่อครบอายุการใช้งาน โดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหาย เพื่อสมรรถภาพที่ดีของรถทุกคัน และบริษัทฯได้จัดให้ฝ่ายซ่อมบำรุงมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหานอกสถานที่ด้วยรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ (Mobile Unit)