บริษัท เอทีพี 30 จำกัด(มหาชน) รับรางวัล“องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม”

img_0044

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (ซ้าย) มอบรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” ให้กับ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด(มหาชน) โดยนายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เข้ารับมอบ จากการร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 6ตุลาคม2559ในงานสัมนา “องค์กรนวัตกรรม.. สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

ATP30 APCO PPS SMARTร่วมรับโล่ “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม”

atp61059

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอทีพี30 ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ดร.พงศ์ธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิสและนายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บมจ.สมาร์ทคอนกรีตร่วมถ่ายภาพกับนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ maiในงาน “องค์กรนวัตกรรม…สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” พร้อมรับโล่รางวัลในฐานะ องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์ mai และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเมื่อเร็วๆนี้