ATP30 จัดเตรียมความพร้อมให้บริการ Electrolux Thailand

S__6135886 S__6135887 S__6135885

ทีมงานฝ่ายปฏิบัติการและนักขับของ ATP30 นำโดยคุณนิชานันท์ รัตนเกตุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการรับส่งบุคลากรแก่ Electrolux Thailand โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ATP30 สนับสนุนรถบัส 3 คัน ร่วมกิจกรรมเข้าข่ายลูกเสือโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

   วันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ขอความอนุเคราะรถรับ-ส่งนักเรียนพร้อมคณะครู จำนวน ๓๐๐ คน   ในการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีและห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมลูกเสือท้องถิ่นไทย (กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย “ลูกเสือน้อย”) ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ ค่ายลูกเสือกัญจนัช  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง

S__33488902  S__33488913   S__33488915

S__33497096  S__12615686   S__12615685

S__12615688   S__12615689     S__12615687

 

 

สยามแผ่นเหล็กวิลาสเยี่ยมชมการบริหารการเดินรถ ATP30 .

atpnews

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะตัวแทนพนักงานของ บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัดนำโดย คุณ ลือโรจน์ จินดารัตนวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป  ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการการเดินรถรับ-ส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆของ บมจ.เอทีพี 30 ณ.สนง. สาขาระยอง โดยมีคุณนิชานันท์ รัตนเกตุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ปฎิบัติการ) ได้ให้การต้อนรับ,บรรยายสรุปและนำคณะเยี่ยมชมเพื่อประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผู้ให้บริการรับ-ส่งพนักงานของ โรงงาน บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

นักวิเคราะห์และกองทุนเยี่ยมชมกิจการ ATP30

นักวิเคราะห์และกองทุนเยี่ยมชมกิจการ ATP30

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 คุณปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอทีพี 30 (ATP30) ได้ให้การต้อนรับ คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) คุณคงศิริ เลิศพิชิตกุล ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด และคุณสันติ ชินศิริโชคชัย Assistant VP Investment Analyst บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ณ.สำนักงานใหญ่ บมจ.เอทีพีจังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาข้อมูลการดำเนินการของ ATP30