ATP30 เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน พร้อมให้ข้อมูลภาพรวมธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานในช่วงโค้งสุดท้ายปี 58

คุณปิยะ เตชากูล (ที่6จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และคุณนิชานันท์ รัตนเกตุ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)(ATP30) พร้อมด้วยคุณมธุรส สาราณียะธรรม (ที่2จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการและระบบการเดินรถรับส่งพนักงานรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก พร้อมให้ข้อมูล “ภาพรวมธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานในช่วงโค้งสุดท้ายปี 58”  ณ บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน) สาขามาบตาพุด เมื่อเร็ว ๆ นี้

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณรพี สุจริตกุล

S__712762

คุณชาติชาย พานิชชีวะ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ คุณปิยะ เตชากูล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) พร้อมด้วย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธาณกรรมการบริหาร คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ (ที่1 จากขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และคณะผู้บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA) ร่วมกันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณรพี สุจริตกุล  (ที่ 3 จากขวา) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เป็น เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดี

เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ

 

S__712765 (2)

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แสดงความยินดีกับ ชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ ปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอทีพี 30 (ATP30) หนึ่งในผู้นำการให้บริการรถโดยสารรับ-ส่งพนักงานในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ในโอกาสเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ราคา IPO 418 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ATP30”

ATP30 เคาะราคา IPO 0.95 บาท ฤกษ์ดีเปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ 19, 20 และ 21 ส.ค.นี้

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน และนายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO จำนวน 160 ล้านหุ้น เคาะราคาหุ้นละ 0.95 บาท

โดยมีกำหนดการเปิดจองหุ้นในระหว่างวันที่ 19, 20 และ 21 ส.ค. 58 ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ปุณณดา สงวนวงศ์ (โบว์) / ณัฐวรรณ ถาแก้ว(ขวัญ)

โทร. 02-718-2621 มือถือ 085-0738383 / 095-948-0582

อีเมล์ p-bowling@worklink.co.th / kwan@worklink.co.th

# # # # # # # # # # # # # # # # #

ATP30. ปิดท้าย Roadshow จังหวัดสุดท้าย นักลงทุน กรุงเทพ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 17 กค. 58

11745617_875886619166543_1801683066787455003_n 11751934_875886565833215_8154304121663857429_n

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) (ATP30) นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาย สมศักดิ์ ศิริิชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายเอกจักร บัวหภักดี ผู้อ านวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) แกนนำการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นไอพีโอ แก่นักลงทุน ณ ห้อง 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ