บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมกิจการของ บริษัทฯ

848771389496367

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 โดยมีคุณ ปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัดให้การต้อนรับ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าเยี่ยมชมกิจการ

504662641174198

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าเยี่ยมชมกิจการและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทฯและแผนการขยายกิจการในอนาคต ของบริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี คุณปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับและให้ข้อมูล