ส่งมอบรถบัสรับ-ส่งพนักงาน กลุ่มบริษัท เอส ซี จี เคมีคอลส์

247585349483416

267209080280736

735384569969028

บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ส่งมอบรถบัสรับ-ส่งพนักงานจำนวน 4 คันโดยมีคณะกรรมการตรวจรับของกลุ่มบริษัท เอส ซี จี เคมีคอลส์ ดำเนินการตรวจรับและทดสอบรถดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 โดยกลุ่มบริษัท เอส ซี จี เคมีคอลส์ จะใช้รถบัสนี้ให้บริการรับ-ส่งพนักงานของโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

ส่งมอบรถบัสสำหรับรับ-ส่งพนักงานให้แก่ กลุ่มบริษัท SCG Chemical

267209080280736

วันที่ 22 เมษายน 2556 บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ATP30) ได้ทำการส่งมอบรถบัสสำหรับรับ-ส่งพนักงานให้แก่ กลุ่มบริษัท SCG Chemical เพื่อใช้สำหรับให้บริการรับ-ส่งพนักงานของ SCG Chemical จังหวัดระยอง โดยรถบัสรับ-ส่งพนักงานรุ่นนี้ประกอบแบบ Scania Touring โดยใช้เครื่องยนต์และคัซซี Scania รุ่น K250 ใหม่เอี่ยมป้ายแดง และการออกแบบภายนอกและภายใน ตามมาตรฐานสากล

ดำเนินการจัดหาและให้บริการรับ-ส่งพนักงานแก่ Toyoda Gosei

408584292978048

359369075391442

บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้ดำเนินการจัดหาและให้บริการรับ-ส่งพนักงานแก่ Toyoda Gosei โรงงานที่ 1 และ 2 ด้วยรถบัสปรับอากาศจำนวนทั้งสิ้น 13 คัน โดย Toyoda Gosei เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของประเทศ ที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ชลบุรี