สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ MAI เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Mai) ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) โดยมีคุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ คุณปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอการบริหารจัดการการเดินรถด้วยระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุมน้ำใจ ชั้น 6 อาคารกรมดิษฐ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน

400646458845586

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดย คุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) และ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนาม

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกัน

294120915234089

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving Training) โดยคุณนิชานันท์ รัตเกตุ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตรการ เป็นผู้มอบและร่วมแสดงความยินดีกับนักขับที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 20 คน

“ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยผู้ติดเชื้อ HIV” วัดพระบาทน้ำพุ

ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงิน เข้าโครงการ “ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยผู้ติดเชื้อ HIV” วัดพระบาทน้ำพุ 747792371548712

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมกิจการของ บริษัทฯ

848771389496367

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 โดยมีคุณ ปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัดให้การต้อนรับ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าเยี่ยมชมกิจการ

504662641174198

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าเยี่ยมชมกิจการและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทฯและแผนการขยายกิจการในอนาคต ของบริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี คุณปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

ส่งมอบรถบัสรับ-ส่งพนักงาน กลุ่มบริษัท เอส ซี จี เคมีคอลส์

247585349483416

267209080280736

735384569969028

บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ส่งมอบรถบัสรับ-ส่งพนักงานจำนวน 4 คันโดยมีคณะกรรมการตรวจรับของกลุ่มบริษัท เอส ซี จี เคมีคอลส์ ดำเนินการตรวจรับและทดสอบรถดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 โดยกลุ่มบริษัท เอส ซี จี เคมีคอลส์ จะใช้รถบัสนี้ให้บริการรับ-ส่งพนักงานของโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

ส่งมอบรถบัสสำหรับรับ-ส่งพนักงานให้แก่ กลุ่มบริษัท SCG Chemical

267209080280736

วันที่ 22 เมษายน 2556 บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ATP30) ได้ทำการส่งมอบรถบัสสำหรับรับ-ส่งพนักงานให้แก่ กลุ่มบริษัท SCG Chemical เพื่อใช้สำหรับให้บริการรับ-ส่งพนักงานของ SCG Chemical จังหวัดระยอง โดยรถบัสรับ-ส่งพนักงานรุ่นนี้ประกอบแบบ Scania Touring โดยใช้เครื่องยนต์และคัซซี Scania รุ่น K250 ใหม่เอี่ยมป้ายแดง และการออกแบบภายนอกและภายใน ตามมาตรฐานสากล