ATP30 ให้ข้อมูลนักลงทุนในงานสัมมนา Efin สายลับ จับหุ้นเด็ด

นายปิยะ เตชากูล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)“ATP30” และนายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ (ที่2จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) “WIIK” ร่วมให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจในงานสัมมนา efin สายลับ จับหุ้นเด็ด โดยมี นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ATP30 ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประเทศไทยครองอันดับ 1 การเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในโลก ภาครัฐและเอกชน ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งเข้มงวดพนักงานขับรถ งดวิ่งทำรอบ คำนึงถึงความปลอดภัยผู้โดยสาร สินค้า และผู้ร่วมใช้เส้นทาง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ร่วมลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย

ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยครองอันดับ 1 การเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในโลก จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยปี 2560 มีจำนวนอุบัติเหตุทั้งสิ้น 327,562 ราย เสียชีวิต 10,462 ราย และช่วงระยะเวลาเพียง 3 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 64,642 ราย มีผู้เสียชีวิต 2,427 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ครองอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง คือ เมาสุรา รองลงมา คือ ขับรถเร็วกว่ากำหนด

เทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาอันตราย-มีความเสี่ยงสูง และในทุกๆปีช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตบนท้องถนนเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง แม้ที่ผ่านมาภาครัฐและหน่วยงานต่างๆจะมีการรณรงค์ ควบคุม อำนวยความสะดวก ตลอดจนออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ แต่ในทุกปีเทศกาลสงกรานต์ยังคงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงในการเดินทางบนท้องถนน ได้ร่วมกันเชิญชวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เตรียมความพร้อมการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้มงวดกว่าปกติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร สินค้า และผู้ร่วมใช้เส้นทาง มากกว่าการวิ่งรถทำรอบเพื่อสร้างรายได้

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ผู้นำในธุรกิจบริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดสงกรานต์บริษัทยังให้บริการกับโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่เปิดทำการ ซึ่งบริษัทได้ขอความร่วมมือกับพนักงานที่ต้องเข้าประจำการในช่วงนี้ ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเข้มงวด ตระหนักถึงความรับผิดชอบในอาชีพ มีจิตสำนึกในการขับขี่ งดการสังสรรค์เพื่อส่วนรวม พักผ่อนอย่างเพียงพอ รักษาสุขภาพร่างกายให้มีความพร้อม เพื่อพาผู้โดยสารไปให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ  โดยจะมีการจ่ายผลตอบแทนให้เป็นกรณีพิเศษ

“บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอับดับแรก และด้วยมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน ISO39001 ส่งผลให้ระบบการเดินรถมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งหากผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจขนส่ง ร่วมมือกันส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด นำมาตรฐานที่เป็นสากลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เชื่อว่าจะเพิ่มความปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรบนถนนได้” นายปิยะ กล่าว

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE)          ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร กล่าวว่า บริษัทมีบริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงรถบรรทุกแบบเทกอง ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในการขับขี่ บริษัทจึงจัดให้มีการอมรมและทดสอบสมรรถภาพในการขับขี่อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนให้พนักงานขับรถวิ่งในเส้นทางประจำและติดเครื่องติดตาม เพื่อควบคุมความเร็ว ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือการวิ่งผิดเส้นทาง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและผู้ร่วมใช้เส้นทาง

“ในช่วงเทศกาลบริษัทจะหยุดให้บริการ แต่การป้องกันและรักษาความความปลอดภัย มีความเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยในตัวสินค้า ความปลอดภัยในการเดินรถ มากกว่าการทำรอบเพื่อรายได้ โดยวางแผนร่วมกับลูกค้าทั้งเรื่องเส้นทางและการเข้าคลังสินค้า เพื่อให้การส่งมอบงานมีประสิทธิภาพ”นายชูเดช กล่าว

ด้านหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่าง บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ได้ออกมาตรการด้านความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งระบบ GPS ควบคุมความเร็วบนรถโดยสาร ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จัดพนักงานขับรถ 2 คนในเส้นทางที่มีระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร ประสานกองบังคับการตำรวจจราจร ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ และตั้งจุดตรวจรถโดยสารบนทางหลวงสายหลัก เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในการเดินทาง

อย่างไรก็ตามความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ไม่เพียงตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่ผู้ขับขี่ควรมีจิตสำนึกในการใช้ถนนสาธารณะร่วมกัน ในส่วนของหน่วยงานต่างๆ ได้ออกมาตรการและมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดแล้ว รถยนต์ส่วนตัวของประชาชนทั่วไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงในการเดินทางของส่วนรวมได้เช่นกัน ผู้ขับขี่ควรหาข้อมูลหรือเช็คเส้นทางที่จะเดินทางไป ปฏิบัติตามกฎการจราจรอย่างเคร่งครัด พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทาง มีสติคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยอยู่ตลอด ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงลดอัตราการบาดเจ็บของประชาชนที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

ผู้ถือหุ้น ATP30 ไฟเขียวจ่ายปันผล 62.96% ของกำไรสุทธิฯ

 

นายชาติชาย พานิชชีวะ (กลาง) ประธานกรรมการ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการ นายปิยะ เตชากูล (ที่ 3 จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“ATP30”) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.03 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 15.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 62.96% ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  กำหนด Record Date 12 เม.ย. 61 จ่ายปันผล 30 เม.ย. 61  ณ ห้องพาโนรามา โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเร็วๆนี้

ทำนายอนาคตหุ้นขนส่ง ด้วย EV/EBITDA

เวลาพูดว่าหุ้นอะไรถูกหรือแพง เราวัดกันที่ไหน ? ถ้าเป็นสายซิ่ง อาจจะวัดที่ใจ วัดที่เจ้า ถ้ามาแนวนี้ก็ต้องอวยพรว่า ขอให้เฮงและปัง

แต่ถ้ามาแนวอยากได้ของดี มีอนาคต การวิเคราะห์หาความถูกแพงของหุ้นคงต้องนึกถึง P/E ratio เป็นลำดับแรกๆ ซึ่งคำนวนจากราคาตลาดของหุ้น (P) มาหารด้วยอัตรากำไรต่อหุ้น (EPS) ผลที่ได้ก็คืออัตราส่วนระหว่างราคาหุ้นและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท P/E ยิ่งต่ำยิ่งดี และยิ่งดีกว่าหากต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดและอุตสาหกรรม

แต่ !! P/E ก็มีจุดอ่อนในการใช้ชี้วัดหุ้นในบางธุรกิจ เพราะอาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง โดยเฉพาะกลุ่มที่ลงทุนบ่อยและมีค่าเสื่อมที่ต้องบันทึกต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นหุ้นธุรกิจขนส่ง บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ P/E ประมาณ 35 เท่า ซึ่งโดยปกติธุรกิจต้องมีการลงทุนรถรับส่งเสมอ และจะต้องมีการบันทึกค่าเสื่อมทุกครั้งที่ลงทุนใหม่ โดยอาจจะส่งผลต่อกำไรในแง่ของการบันทึกบัญชี ดังนั้นอัตราส่วนที่น่าจะเหมาะสมในการดูน่าจะเป็น EV/EBITDA มากกว่า

โดย EV/EBITDA เกิดจากการนำ EV (Enterprise Value  คือ มูลค่าสุทธิของกิจการ = มาร์เก็ตแคป+หนี้ – เงินสด) หารด้วย EBITDA (กระแสเงินสดสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี เป็นกำไรที่ได้จากผลการดำเนินงาน หักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และบวกกลับด้วยค่าเสื่อมต่างๆที่หักทางบัญชี แต่จริงๆแล้วไม่ได้เสียเงินจริง)

EV/EBITDA จะขจัดความแตกต่างของนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ เช่น ค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นค่าที่มีความสำคัญมากสำหรับหุ้นที่ใช้เครื่องจักรสูง และรถรับส่งถือเป็นเครื่องจักรของธุรกิจ ซึ่ง ATP30 ตั้งค่าเสื่อมรถ 1 คันไว้ที่ 10 ปี แต่การใช้งานจริงของรถรับส่งสามารถใช้ได้ยาวนานกว่า 15 ปี

ดังนั้น EV/EBITDA จึงน่าจะเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมกว่า โดย ATP30 มี EV/EBITDA (ณ 30 มี.ค.61) ที่ 14.20 เท่า ซึ่งต่ำกว่าบริษัทอื่นๆที่ทำธุรกิจขนส่ง-โลจิสติกส์ ใกล้เคียงกัน เช่น NCL 65.24 เท่า WICE 26.17 เท่าและ III 21.09 เท่า

และหากมองในแง่ของความสามารถในการทำกำไรของ ATP30 ปีนี้ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง คาดว่ากำไรจะเติบโตโดดเด่นมาก โดยสัญญาณที่เห็นในไตรมาส 4/60 มีกำไร 10.56 ล้านบาท ดังนั้นหากนับเฉพาะลูกค้าเดิมซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว กำไรในปี 2561 น่าจะทำได้อย่างน้อย 40 ล้านบาท ซึ่งให้ภาพการเติบโตได้อย่างน้อย +62% YoY อยู่แล้ว ยังไม่นับรวมค่าเสื่อมของรถที่คิดเป็น 14% ของรายได้รวม ซึ่งปีนี้มีรถที่จะหมดค่าเสื่อมรวม 35 คัน คิดเป็น 15% ของรถทั้งหมด 234 คัน ณ สิ้นปี 2560 ย่อมทำให้ อัตรากำไรสุทธิ (net profit margin) เพิ่มขึ้นได้อีกด้วยจากฐาน 7.6% ในปัจจุบัน

EV/EBITDA เป็นเพียงอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ประเมินมูลค่าเท่านั้น นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทประกอบด้วย ก่อนตัดสินใจลงทุน

 

CR: www.thunhoon.com

โบรกชั้นนำมอง ATP30 ทำกำไรโตต่อเนื่องทั้งปี 2018

ช่วง Q1/61 ผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นจากการรับรู้รายได้ลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการรถบัสกว่า 20 คัน และคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ Q2/61 เป็นต้นไปซึ่งนอกจากรายได้จากค่าบริการแล้ว ยังมีการปรับลดต้นทุนตามราคาค่าเสื่อมของรถที่จะทยอยหมดจนถึงสิ้นปี2018 รวม 35 คันและคาดว่าจะส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นเป็น 25 %

นอกจากนี้ ATP30 ยังได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆและประโยชน์จาก โครงการ EEC ที่จะเร่งความต้องการในการใช้บริการรถรับส่งพนักงาน ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าในอนาคต

ทั้งนี้ IAA consensus และ บล.ฟินันเซียไซรัส  กำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่ 2.30 บาท บล.เมย์แบงก์กิมเอ็งกำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่ 2.32 บาท

ATP30 Analyst Meeting

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ

พร้อมให้ข้อมูล “ทิศทางธุรกิจและ กลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2561” ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20%

และรักษาอัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 10% พร้อมสร้างมาตรฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินัล21 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560

 

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลสัตหีบ

จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 บริเวณลานจอดรถบัสบริษัท

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา

บมจ. เอทีพี 30 จัดงานมอบรางวัล “รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย 12 ยิ้ม”

บมจ. เอทีพี 30 โดย คุณปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ จัดงานมอบรางวัล “รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย 12 ยิ้ม”

ให้กับนักขับของบริษัทฯ ที่ผลงานดีเด่นจำนวน 18 ท่าน โดยมี รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.บุญชนะ วิชัยกุล จาก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมแสดงความยินดี

ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา

คุณปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ “คณะผู้จัดการกองทุนสถาบันในประเทศ”


คุณปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ “คณะผู้จัดการกองทุนสถาบันในประเทศ” นำโดย คุณพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) พร้อมให้ข้อมูลการดำเนินงาน และโอกาสการเติบโตในอนาคตจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ บมจ. เอทีพี 30 สาขามาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา