พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน

400646458845586

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดย คุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) และ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนาม

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกัน

294120915234089

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving Training) โดยคุณนิชานันท์ รัตเกตุ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตรการ เป็นผู้มอบและร่วมแสดงความยินดีกับนักขับที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 20 คน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมกิจการของ บริษัทฯ

848771389496367

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 โดยมีคุณ ปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัดให้การต้อนรับ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าเยี่ยมชมกิจการ

504662641174198

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าเยี่ยมชมกิจการและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทฯและแผนการขยายกิจการในอนาคต ของบริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี คุณปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

ส่งมอบรถบัสรับ-ส่งพนักงาน กลุ่มบริษัท เอส ซี จี เคมีคอลส์

247585349483416

267209080280736

735384569969028

บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ส่งมอบรถบัสรับ-ส่งพนักงานจำนวน 4 คันโดยมีคณะกรรมการตรวจรับของกลุ่มบริษัท เอส ซี จี เคมีคอลส์ ดำเนินการตรวจรับและทดสอบรถดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 โดยกลุ่มบริษัท เอส ซี จี เคมีคอลส์ จะใช้รถบัสนี้ให้บริการรับ-ส่งพนักงานของโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

ส่งมอบรถบัสสำหรับรับ-ส่งพนักงานให้แก่ กลุ่มบริษัท SCG Chemical

267209080280736

วันที่ 22 เมษายน 2556 บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ATP30) ได้ทำการส่งมอบรถบัสสำหรับรับ-ส่งพนักงานให้แก่ กลุ่มบริษัท SCG Chemical เพื่อใช้สำหรับให้บริการรับ-ส่งพนักงานของ SCG Chemical จังหวัดระยอง โดยรถบัสรับ-ส่งพนักงานรุ่นนี้ประกอบแบบ Scania Touring โดยใช้เครื่องยนต์และคัซซี Scania รุ่น K250 ใหม่เอี่ยมป้ายแดง และการออกแบบภายนอกและภายใน ตามมาตรฐานสากล

ดำเนินการจัดหาและให้บริการรับ-ส่งพนักงานแก่ Toyoda Gosei

408584292978048

359369075391442

บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้ดำเนินการจัดหาและให้บริการรับ-ส่งพนักงานแก่ Toyoda Gosei โรงงานที่ 1 และ 2 ด้วยรถบัสปรับอากาศจำนวนทั้งสิ้น 13 คัน โดย Toyoda Gosei เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของประเทศ ที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ชลบุรี

SCG Chemical Open house.

49664435209706

880737466504797 608001872897148

บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจัดรถบัสรับผู้เข้าร่วมงาน  ชมภายในโรงงาน โอเลฟิน และพื้นที่หน่วยผลิตต่างๆของกลุ่ม บริษัท SCG Chemical เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม

อบรมนักขับรถมืออาชีพรุ่นที่ 1

609728889074177 375557046849281

172769715078175 263717980822548

ATP30 ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในหัวข้อ การพัฒนานักขับรถมืออาชีพ 1 (DD-01) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 19 พค.55 ณ.โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยหลักสูตรดังกล่าว ทาง ATP30 ได้ร่วมกับ อาจารย์ วรกิจ เตชะพะโลกุล จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาพนักงานขับรถให้เป็นนักขับรถมืออาชีพ ในการให้บริการ รับ-ส่งพนักงานแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ทาง ATP30 ให้บริการอยู่