หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดชลบุรี มอบของที่ระลึกแก่นายปิยะ เตชากูล


นายสุพิชัย เต็งประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดชลบุรี (ซ้าย) มอบของที่ระลึกแก่นายปิยะ เตชากูล ผู้รับหน้าที่วิทยากรรับเชิญการอบรม “โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561” ณ กรมการขนส่ง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561

Write a Comment